Kullanım Koşulları
Modvay.com'u kullanmadan önce aşağıda detaylı olarak belirtilen genel kullanım ve güvenlik kurallarını, genel sorumlulukları, yasal hak ve yükümlülükleri içeren Kullanım Şartları'nı okumanız önemle tavsiye edilir. Sizlerin ("Kullanıcı") Modvay.com web sitesine girmeniz veya herhangi bir bilgiyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin olacağı formu doldurmanız; bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Modvay.com'u kullanmayınız. Modvay.com belirtilmiş olan Kullanım Şartları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğundan, siteyi her ziyaretinizde Kullanım Şartları’nı yeniden incelemeniz önemlidir.

www.modvay.com ("Site"), Modvay Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi ("Modvay") tarafından hazırlanıp yayınlanan online bir alışveriş sitesidir. Site herkese açık olmakla birlikte Modvay.com’da alışveriş yapmak için üyelik gerekmemektedir. Aksi belirtilmediği sürece siteye üyelik ücretsizdir. Modvay.com’dan alışveriş yapan kişiler, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olurlar. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin kaydedilmesi, sitenin içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi durumlarda, site yönetimi kullanıcının/üyenin site kullanımını engelleyebilir ve bu girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

Kullanıcının, Modvay.com'un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Modvay'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Modvay.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Modvay.com tarafından tespit edilmesi durumunda, Modvay'ın kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

Modvay işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Site tarafından üyelere verilen her türlü indirim kodu ve hediye satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz ve devredilemez niteliktedir.

Modvay bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Modvay markası ve diğer markalar, www. modvay.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Modvay’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, Modvay.com sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile modvay.com'un internet sitesi üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Modvay.com’a girilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Modvay sorumlu değildir. Modvay.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Modvay'ın, kullanıcı tarafından sitenin kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Modvay'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Bu internet sitesi Modvay'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Modvay, bu sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Modvay.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Modvay.com, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir. Modvay.com'da toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Modvay.com bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; site üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler Modvay.com tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Modvay, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.